Zadania eksperymentalne

Eksperymentalne opcje pozwalają na wykonanie operacji, których działanie nie jest dokładnie poznane. Należy zachować ostrożność w posługiwaniu się mapami zmodyfikowanymi przy pomocy eksperymentalnych opcji.