Mapa widoczna w BaseCamp

W zakładce "Pliki" dodaj mapset.

W zakładce "Wpisz" ustaw flagę Mapsource na 0.

Kliknij w guzik "Wpisz wszystko"

Wartość 0 flagi Ms powoduje, że programy BaseCamp i HomePort odczytują i pokazują mapę z pamięci odbiornika. Wartość 1 onzacza mapę przygotowaną przez Mapsource, taka mapa nie jest czytywana, BaseCamp przyjmuje, że mapa już jest zainstalowana na PC.